Què amaga l’ampolla?

Avui hem fet una sessió conjunta amb els nan@s del 7deMates (2n i 3r ESO) i de l’Anemx+Mates (4tESO). En aquesta ocasió, la Berta Barquero i la Marianna Bosch (del grup GREAV de la universitat de Barcelona) han portat a l’aula una seqüència didàctica d’estadística, plena de preguntes i molta incertesa. Els alumnes en grups havien de determinar la composició de boles que contenia una ampolla opaca. Han recollit observacions i establert hipòtesis (sense obrir l’ampolla!). Després de compartir-ho en gran grup, en una altra ampolla opaca, els alumnes l’havien d’omplir amb les boles de la seva hipòtesi i mirar de provar si es complia o es refutava el què havien proposat.

Moltes gràcies a la Berta i la Marianna per compartir-nos aquesta activitat i mostrar-nos que, de vegades, les matemàtiques no són pas exactes!