Infinit com el mar?

Aquest dissabte va tocar un tema tan difícil com és la noció d’infinit.

Van començar la sessió amb una cita Cantor, “L’essència de les matemàtiques resideix en la seva llibertat” per després replantejar-se què entenem per infinit i anar construïnt-ne la idea. Hi ha diferents mides d’infinit? El conjunt dels nombres Naturals és més gran que el conjunt del nombres parells? La lògica i rigor de Georg Cantor va fer replantejar moltes idees prèvies! Estem segurs que els nan@s van rumiar una estonada! Moltes gràcies a tots!