Pensament computacional

El la sessió d’abril, les noies i nois del 7demates i de l’Anemx+Mates, han fet un tast de pensament computacional. Per començar, han pres d’exemple les instruccions que se segueixen per fer una truita. Per acabar, han pensat un algoritme  per decidir si un nombre és primer o compost. Guiats pel Cristian i el Roc, han reflexionat sobre com donar instruccions a un programa per aconseguir diferents objectius i han trastejat amb les funcions amb un full de càlcul. Esperem que hagin gaudit amb aquesta trobada i els emplacem a la propera sessió del mes de maig, que serà ja la cloenda del projecte d’aquest curs. Fins aviat!