Qüestió de sort?

En aquesta sessió, els alumnes han treballat amb la probabilitat i l’estadística.

A la primera part de la jornada, l’objectiu era esbrinar si els daus que els hi havíem proporcionat per fer l’experiment estaven trucats. Van experimentar, van recollir la informació, van ordenar-la, fer càlculs i prendre una decisió (basada en el valor del test de la chi quadrat!!).

A la segona part, s’ha reflexionat sobre com les gràfiques transmeten la informació. Es van mostrar molts exemples i es va constatar que cal ser molt curós a l’hora de treballar-hi i crític a l’hora d’interpretar-les.

Moltes gràcies als participants! Ens veiem el mes entrant!