Ponts i camins

La sessió del 7deMates del 16 de febrer ha començat intentant resoldre el clàssic problema dels ponts de Königsberg.  A través de l’experimentació en diversos grafs, hem descobert el criteri que ens permet decidir si podem recórrer el graf seguint un camí d’Euler. A través de la resolució de problemes també hem treballat els conceptes de grau d’un vèrtex, d’arestes i n’hem estudiat la relació amb el lema de les encaixades de mans.

Tot plegat ens ha permès endinsar-nos per primera vegada en el món de la teoria de grafs.