Nombres i grafs

La primera sessió d’aquest curs del 7demates ha estat avui, dissabte 17 de novembre, i ha tractat el Bloc de Nombres. La professora dinamitzadora ha estat l’Imma Gilibets.

A la primera part de la sessió, els alumnes han resolt els exercicis proposats tot jugant amb les propietats dels nombres. Per exemple: “Quins números menors de 30 són imparells, primers i divisibles per 5?”

A la segona part de la sessió, els divisors han estat els protagonistes. Els participants han esbrinat quines condicions han de complir dos nombres naturals a i b per tal de resoldre cadascun dels reptes proposats. Per exemple: “Sumant a i restant b com passaries de 17 de 18?”

I mentrestant, a l’aula del costat hi ha hagut la segona sessió de l’Anem x + matemàtiques. Els participants han pogut treballar problemes de nusos topològics amb la Natàlia Castellana (professora de la Universitat Autònoma de Barcelona). Els ha plantejat coses tan serioses com dibuixar camins o penjar quadres a la paret!